Jaarverslag 2023 online

0

Ons jaarverslag 2023 staat online.

Het inhoudelijk jaarverslag is tezamen met de financiële verantwoording over 2023 eerder dit jaar vastgesteld door ons bestuur.

2023 was een beetje het jaar van bijkomen na de intensieve werkzaamheden voor de House of Hiv expo. De tentoonstelling over 40 jaar hiv-activisme inspireerde ons wel om een vervolg te willen geven aan het archiveren en documenteren van onze hiv-geschiedenis. Er is een kleine werkgroep gevormd met o.a. vertegenwoordigers van hello gorgeous en de Hiv Vereniging, die van plan is om in de loop van 2024 ene stichting op te richten, die als taak heeft een community archief te starten.

Vorig jaar werden ook de onderzoeksresultaten van Reset gepresenteerd en we zijn blij dat we met deze workshopreeks een effectieve interventie hebben die het zelfstigma onder mensen met hiv vermindert en ze meer vertrouwen geeft in hun leven met hiv. In het najaar hebben we drie keer Reset georganiseerd met 18 deelnemers, waarmee het totaal aantal deelnemers op bijna 100 brengt.

Ook brachten we het magazine weer vier keer uit met onder meer een speciale editie over familie. Ook verwelkomden we Natasja van Holten als onze nieuwe columnist.

Meer kun je lezen in ons jaarverslag.

Graag willen we hierbij ook iedereen bedanken die ons een warm hart toedraagt, hetzij als donateur of vrijwilliger.

Leave A Reply