Privacybeleid en Cookies

Stichting hello gorgeous, gevestigd aan Lisdoddelaan 104, 1087 KA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting hello gorgeous
Lisdoddelaan 104
1087 KA Amsterdam
Nederland

info@hellogorgeous.nl
+31 6 14 19 30 29‬ (Leo Schenk)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting hello gorgeous verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hellogorgeous.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting hello gorgeous verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw bestelling en betaling/donatie
– Verzenden van onze elektronische nieuwsbrief
– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Stichting hello gorgeous verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting hello gorgeous neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting hello gorgeous) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting hello gorgeous bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hellogorgeous.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting hello gorgeous deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting hello gorgeous blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting hello gorgeous jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Laposta

Wij gebruiken het Nederlandse platvorm Laposta voor het versturen van onze nieuwsbrief. Onderaan in elke nieuwsbrief is er een link waarmee je je (naam en) e-mailadres kunt wijzigen of jezelf volledig kunt uitschrijven. Wij delen alléén je naam en e-mailadres met Laposta. Stichting hello gorgeous heeft een bewerkersovereenkomst met Laposta. Lees de privacyverklaring van Laposta:

https://laposta.nl/privacy-statement

Mollie

Wij maken gebruik Mollie voor het verwerken van betalingen en donaties. Als je een magazine bestelt of een donatie maakt via onze website, dan betaal je met iDeal of je credit card via mollie.nl. Wij delen alléén het bestelnummer met Mollie. Je IBAN bankrekening vul je bij Mollie in. Lees de privacyverklaring van Mollie:

https://www.mollie.com/nl/privacy

Abonnementenland

Voor het distribueren van ons magazine maken we gebruik van Abonnementenland. We delen je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres met Abonnementenland. Stichting hello gorgeous heeft een bewerkersovereenkomst met Abonnementenland. Als je vóór mei 2018 een abonnement hebt afgesloten op ons magazine kan het zijn dat Abonnementenland meer persoonlijke gegevens van je hebt dan alleen naam, adres en e-mailadres. Neem contact op met Abonnementenland (http://www.aboland.nl/klantenservice/contactgegevens/) als je je gegevens bij hen verwijderd wilt hebben. Lees de privacyverklaring van Abonnementenland:

http://www.aboland.nl/privacy-statement/

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting hello gorgeous gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Websitestatistieken

Stichting hello gorgeous maakt gebruik van Google Analytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine. Hiertoe verzamelen wij, net als elke website, cookies, IP-adressen en zoektermen van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen bij Google. Stichting hello gorgeous heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit hebben we gedaan door de instellingen bij Google aan te passen zodat er geen herleidbare persoonsgegevens worden vertrekt bij een bezoek aan onze website.

Stichting hello gorgeous heeft op 26 maart 2018 een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Logbestanden webserver

Als je www.hellogorgeous.nl bezoekt slaat de webserver in logbestanden informatie op over je bezoek zoals IP-adres en welke bestanden je browser heef opgevraagd. Stichting hello gorgeous analyseert de logbestanden als de website foutmeldingen geef om problemen met de website te achterhalen en oplossen. De logbestanden worden na 2 maanden van de webserver verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting hello gorgeous en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hellogorgeous.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting hello gorgeous wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting hello gorgeous neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hellogorgeous.nl.

Laatst bijgewerkt: Oktober 2018