n=n voor zorgprofessionals

0

De Hiv Vereniging heeft een handreiking gemaakt over niet meetbaar = niet overdraagbaar voor zorgprofessionals. Een persoon met hiv met een onderdrukt virus kan hiv niet overdragen.

In de handreiking worden tips gegeven over hoe de boodschap geïmplementeerd kan worden in het werk van de professional, wordt de wetenschap uitgelegd en gaat men in op het grotere effect van een onderdrukte viral load op een persoon die leeft met hiv.

De handreiking is online beschikbaar en ook te bestellen als folder.

Door middel van deze handreiking wil de Hiv Vereniging meer informatie verstrekken over het belang van de n=n-boodschap voor de kwaliteit van leven van mensen met hiv.

De handreiking wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging van HIV behandelaren (NVHB) en de beroepsvereniging Verpleegkundige en Verzorgden Nederland – Verpleegkundig Consulenten HIV (V&VN/VCH).

Leave A Reply