“Ik voelde me vies”

0

In 2022 was er een uitbraak van mpox (voorheen apenpokken) onder homo- en biseksuele mannen. Een recente studie laat nu zien hoe dit door de getroffen mannen is ervaren.

Veel mannen voelden zich hevig gestigmatiseerd door de community, gezondheidswerkers en de overheid. Dit stigma was tamelijk nieuw voor hiv-negatieve homo- en bi-mannen, terwijl mannen met hiv er beter mee om konden gaan, vanwege hun ervaringen met hiv-stigma.

Het leek alsof we weer aan het begin van de aidsepidemie waren, waarin promiscuïteit werd geassocieerd met besmettelijkheid en ziekte.

Het stigma werd versterkt door de sensatiegerichte mediaberichten over mpox. Dit leidde vooral bij jongere hiv-negatieve mannen vaker tot zelfstigma.

De onderzoekers pleiten ervoor om bij soortgelijke uitbraken voortaan de community zelf meer te betrekken bij het informeren over een ziekte en het leveren van zorg.

Leave A Reply