Gezondheid Grieken onder druk door hervormingen

0

De economische hervormingen in Griekenland hebben grote gevolgen voor de gezondheid van de Grieken. Zo is er een groeiend aantal hiv-inecties onder intraveneuze drugsgebruikers. Dit blijkt uit een studie van The Lancet.

Zo’n 800.000 mensen beschikken niet meer over basisgezondheidszorg en sociale zekerheidsuitkeringen sinds de regering harde hervormingen heeft doorgevoerd.

“De kosten van de besparingen worden voornamelijk gedragen door de gewone Griekse burgers. Zij zijn onderworpen aan een van de meest radicale bezuinigingsprogramma’s van de welvaartsstaat in recente jaren, en dat heeft zijn weerslag op de gezondheid van de bevolking”, aldus het Lancet rapport.

The Lancet meldt een groeiend aantal hiv-infecties onder drugsgebruikers en de eerste gevallen van malaria in 40 jaar. Volgens het rapport nam het aantal hiv-infecties onder drugsgebruikers toe van 15 in 2009 tot 484 in 2012.

Het kindersterftepercentage steeg met 43 procent tussen 2008-2010. Het aantal doodgeborenen nam met 21 procent toe tussen 2008-2011.

Het percentage zelfdodingen sprong met 45 procent de hoogte in tussen 2009 en 2011.

 

Leave A Reply