Veel Belgen met hiv ervaren stigma

1

Uit onderzoek van Sensoa onder ruim 500 Belgen met hiv blijkt dat hiv-stigma nog een groot probleem is in België. Twee op de drie zijn weleens gediscrimineerd vanwege hun hiv-status.

Hoewel de medische behandeling van hiv grote vooruitgang kent, is de kwaliteit van leven achtergebleven. De geestelijke gezondheid en sociale steun van mensen met hiv blijft kwetsbaar, vooral bij mensen met een recente diagnose. Hiv-stigma blijft wijdverspreid, zeker in de Afrikaanse gemeenschap en buiten de grote steden. De meerderheid van mensen met hiv heeft discriminatie ervaren. Aan de andere kant toonde dit onderzoek ook sterktes aan van mensen met hiv, zoals een goede coping en een positief zelfbeeld.

Stigma

Stigma blijkt het belangrijkste probleem voor mensen met hiv. Op de vraag wat mensen nodig hebben om beter te kunnen leven met hiv antwoordt 41% spontaan “minder stigma in de samenleving”. Bijna alle mensen met hiv zijn zeer voorzichtig tegen wie ze het vertellen (85%) en bezorgd dat anderen het doorvertellen (69%). De helft denkt dat de meeste mensen met hiv afgewezen worden (49%). Dit belemmert hen om open over hiv te spreken en zichzelf te kunnen zijn, en zorgt voor angst en isolatie. 

De grote meerderheid van de bevraagden (86%) hebben hun hiv-status verteld aan anderen. Toch blijft er een restgroep van ongeveer één op zeven die het aan niemand heeft verteld (14%) en die geen enkele andere persoon met hiv kent (18%). Het vertellen aan anderen betekent echter niet dat deze anderen ook open staan voor een gesprek over hiv. Integendeel, bij 41% van de mensen die het verteld hebben, staat hun omgeving er niet of in beperkte mate voor open. Ook dit kan bijdragen aan isolement en minder sociale steun ervaren.

Discriminatie

Ook discriminatie (gedefinieerd als een meer nadelige behandeling dan anderen als gevolg van de hiv-status) blijft bij de meest frequent ervaren problemen door mensen met hiv: 65% heeft dit ooit meegemaakt. Discriminatie doet zich het vaakst voor in de naaste omgeving van mensen met hiv: nieuwe (seks)partners (36%), vrienden (21%) en bestaande partners (20%). Vooral afwijzing en uitsluiting worden hierbij vermeld. Buiten de naaste omgeving doet discriminatie zich het meest voor in de zorgsector: bijna één op drie (31%) heeft dit ervaren. Dit doet zich vooral voor in de ziekenhuiscontext (10%) en bij tandartsen (9%). Er worden door de deelnemers treffende voorbeelden gegeven, die vooral gaan over een aparte en negatieve behandeling. Zo werd 16% ooit zorg geweigerd.

Lees hier het verhaal van Stéphanie en Wim, twee Positieve Belgen, uit hello gorgeous #28.

1 reactie

 1. Cora Lamonte on

  Beste,
  Ik ben samen met mijn collega Wenne Mertens werkzaam in het Instituut voor Tropische Geneeskunde als psychosociaal counselers voor mensen met hiv. Na het symposium over mentaal welzijn hiv, dat Sensoa in het Vlaams Parlement te Brussel organiseerde, hebben we ons verder verdiept in het thema Stigma.
  We hebben sinds 11 jaar een patiëntengroep VHIVA (Vitaal met HIV in Antwerpen) en hebben op 28/11, rond WAD dus, een bijeenkomst over stigma en doen deze maand een Laundry WAD actie.
  Hierbij hebben we ons geïnspireerd op jullie Hello Gorgeous T-shirts.
  We vragen aan iedereen die naar het Instituut voor Tropische Geneeskunde komt, als reiziger of hiv patiënt, arts, laborant, verpleegkundige of wetenschapper om deel te nemen aan onze grote “bye bye stigma actie.
  We hebben jullie T-shirts in 10 tallen kleurtjes geprint op papier en op de achterzijde schrijven mensen hun bye bye stigma boodschap. We hadden ook graag enkele T-shirts besteld als actievoerders. Ziezo, dit willen we we even met jullie delen. Als de actie goed vlot, misschien ook een idee om in jullie magazine op te nemen als een positief verhaal, al die prachtige T-shirts aan de waslijn, is dit een idee?
  Veel groeten, VHIVA team, Wenne en Cora

Leave A Reply