Positieve hulplijn

0

Frits en Jacqueline zijn werkzaam als vrijwilliger bij het Servicepunt van de Hiv Vereniging. Alhoewel ze beiden met een andere beweegreden hier terechtgekomen zijn, levert het zowel Frits als Jacqueline alleen maar goeds op. “Mensen uiteindelijk weer positiever in het leven laten staan, dat is het mooie van ons werk.”

Het Servicepunt is een telefonische informatie- en hulplijn en wordt bemand door een team van twaalf ervaringsdeskundige vrijwilligers. Het is de entree van de Hiv Vereniging en kan benaderd worden voor vragen over leven met hiv, uiteenlopend van medische vraagstukken tot juridische aspecten. Ook kunnen mensen er terecht voor onderling contact en ondersteuning.

Het team probeert te helpen door vanuit verschillende invalshoeken naar vragen en onderwerpen te kijken. Als de vragen heel specialistisch zijn, worden ze overgedragen aan professionele medewerkers van de Hiv Vereniging. De vrijwilligers werken vanuit het principe van empowerment: de persoon sterk maken zodat ze zelf met hun hiv om kunnen gaan. Alles voor het vergroten van zelfredzaamheid dus. Als vrijwilliger bij het Servicepunt volg je regelmatig trainingen, deskundigheidsbevordering en intervisie. Ook is het belangrijk om zelf hiv te hebben of in ieder geval affiniteit met hiv te hebben. Bovendien, benadrukt Frits, moet je je eigen hiv een plekje hebben gegeven.

Lintje

Foto DimitriosFos

Frits is vanaf het begin in 2000 actief bij het Servicepunt. “Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Ik werd actief bij de Hiv Vereniging en ontmoette steeds meer mensen met hiv. Ook gaf ik op verschillende scholen door heel Nederland voorlichting over hiv. Ontzettend leuk om te doen. Op een gegeven moment werd het Servicepunt opgericht en ben ik daar logischerwijs bij betrokken geraakt. En dat ben ik tot op de dag van vandaag. Ik heb zelfs een koninklijke onderscheiding gekregen voor het vrijwilligerswerk. Een hele eer.”

Jacqueline werkt inmiddels een jaar bij het Servicepunt. “Sinds 2002 weet ik dat ik hiv heb, maar ik heb het heel lang verborgen gehouden. Tijdens een training persoonlijke ontwikkeling in 2015 heb ik mijn hiv-status gedeeld. Ik kreeg ontzettend fijne reacties en wist meteen dat ik het graag nog meer mensen wilde vertellen. Ik werd actief bij de Hiv Vereniging en bij het Servicepunt. Iets wat ik eigenlijk jaren geleden had moeten doen.”

Vragen

Bij het Servicepunt komen vragen over uiteenlopende onderwerpen binnen. Volgens Frits is er een duidelijk verschil met de vragen die vroeger binnenkwamen. “Toen kreeg ik vaak mensen aan de lijn die helemaal in paniek waren. ‘Ik ga dood’, was het enige wat door hun hoofd ging. Nu is dat minder. Vaak bellen er jongeren die hun status net weten en voornamelijk bang zijn voor het stigma dat helaas nog steeds aan hiv vastzit. Hoe moeten ze het bijvoorbeeld aan hun werkgever vertellen?

Opvallend is ook dat er veel buitenlandse studenten bellen die hiv-positief zijn en willen weten of hun medicatie ook in Nederland wordt vergoed. Ook zijn er verschillen tussen vragen van mannen en vrouwen. Mannen weten vaak meer van hiv af, hebben er veel over gelezen en in een aantal gevallen ook een dierbare aan verloren. Vrouwen zijn er iets minder bekend mee en bellen veel minder naar het Servicepunt. Huisartsen bellen vrijwel nooit. Wel belt zo nu en dan een hiv-verpleegkundige voor bijvoorbeeld een patiënt die graag in contact wil komen met iemand anders die hiv-positief is.”

Indrukwekkend

Foto DimitriosFos

In veel gevallen laten de telefonische gesprekken een bijzondere indruk achter op Frits en Jacqueline. Jacqueline vindt de omslag die in een telefoongesprek vaak plaatsvindt bijzonder. “Ik kreeg iemand aan de lijn die nog maar kort wist dat hij hiv-positief is en heel veel moest huilen. Hij dacht dat hij dood zou gaan. Na veel praten is het mij gelukt om hem gerust te stellen. Zijn tranen droogden en hij kon zelfs weer een beetje lachen. Dat vind ik het mooie van mijn werk bij het Servicepunt.”

Frits beaamt dit. “Vaak komt iemand helemaal in paniek binnen. Door diegene de weg te wijzen en vragen te stellen, zorg je ervoor dat hij of zij opgelucht is en verder kan. Je kunt even een lichtpuntje voor iemand zijn.” Wel benadrukt Frits dat hijzelf nooit met oplossingen voor iemand komt. “Het is belangrijk dat de persoon zélf met een oplossing komt. En door te luisteren, eerlijk te zijn en vooral er gewoon te zíjn voor iemand, lukt het diegene vaak om er zelf uit te komen.”

Kwetsbaar

Zowel Jacqueline als Frits zijn ervan overtuigd dat je je eigen ervaringen met hiv altijd kunt inzetten. Frits: “Ik vertel regelmatig dat ik zelf ook hiv heb. Het is zo belangrijk om eerlijk en oprecht te zijn. Bovendien breek je daarmee het ijs. Door het te vertellen, stel je jezelf kwetsbaar op. En in dit soort telefoongesprekken is dat van groot belang.” Het delen van je eigen ervaringen zorgt vaak voor opluchting.

Daarnaast brengt het vrijwilligerswerk ook andere dingen teweeg. Voor Jacqueline heeft het geleid tot een innerlijk proces van zelfacceptatie. “Een aantal jaren geleden vond ik het moeilijk om te delen dat ik hiv heb. Ik was ontzettend bang dat mensen het zouden doorvertellen. Met name dankzij mijn werkzaamheden bij het Servicepunt, heb ik deze angst overwonnen. Ik ben opener geworden, ben veel minder panisch over mijn hiv. Toen ik begon met dit werk had ik een doel voor ogen, namelijk meer van mezelf laten zien. Dat doel heb ik dubbel en dwars bereikt.” Het Servicepunt heeft ook Frits veel gebracht: “Ik heb heel veel mooie gesprekken mogen voeren. Met mensen die belden, maar ook met collega’s. Ik ben wijzer geworden. Veel wijzer.”

Het Servicepunt is iedere maandag, dinsdag en donderdag van 14.00 tot 22.00 telefonisch bereikbaar op 020 689 25 77. Je kunt ook je vraag online stellen door een bericht te sturen naar servicepunt@hivvereniging.nl.

Meer informatie over het Servicepunt kun je vinden op de website van de Hiv Vereniging: hivvereniging.nl/ontmoeten/servicepunt.

Dit artikel verscheen eerder in hello gorgeous #20.

Tekst Lisan Jansen Lorkeers Fotografie DimitriosFos

Leave A Reply