“Wij hebben met de praktijk te maken”

0

Pieter Brokx (47) is directeur van de Hiv Vereniging, die sinds 2016 campagne voert voor U=U. Veel hiv-behandelaren en -organisaties zijn daar echter nog niet van overtuigd.

Pieter, wat betekent volgens jou U=U voor mensen met hiv?

“Het gaat om het feit dat hiv niet meer overgedragen kan worden door mensen die succesvol worden behandeld. Hierdoor kunnen mensen seks zonder angst hebben en kan ook het zelfstigma verminderen.”

Buiten de hiv-community is het nog tamelijk onbekend. Hoe komt dit?

“Hiv is jammer genoeg geen issue meer in de maatschappij. Nieuwe ontwikkelingen worden hierdoor niet meer gevolgd en in de media krijgt het ook niet veel aandacht. Ook onder mensen die leven met hiv is het voor een deel nog onbekend. Het is onze taak als hiv-community om mensen over dit goede nieuws te informeren. Wij bereiken echter een deel van de mensen met hiv. Daarom moeten de hiv-teams in de behandelcentra het ook communiceren met hun patiënten. Zijn zijn de sleutel.”

Uit onze peiling blijkt dat er veel hiv-teams zijn die dit nog niet doen, of terughoudend zijn.

“Het zijn wetenschappers die een slag om de arm houden en meer bewijs willen hebben, met name over de kans van overdracht met een onmeetbare viral load bij anale seks. Ze hebben gelijk als ze zeggen dat de kans niet nul is, maar ze zeggen toch ook niet tegen hun patiënten dat het condoom ‘slechts’ 86% bescherming biedt? U=U is wat dit betreft veel veiliger. Theoretisch is er misschien nog een heel minieme kans, maar in de praktijk is die kans nihil. Wij hebben met de praktijk te maken.”

Foto Henri Blommers

Als we het over U=U hebben, zeggen mensen regelmatig dat we condoomloze seks willen hebben. Ze wijzen ook op andere soa, die je hierdoor kunt oplopen.

“Hiv mag niet gebruikt worden als soa-preventie. De angst voor hiv in stand houden, in de hoop dat mensen zich beter beschermen tegen soa, is fout.”

Aidsfonds en Soa Aids Nederland zijn ook niet echt bezig met U=U. Hoe komt dit?

“Ik heb beide organisaties ook gevraagd om U=U uit te dragen, omdat het harde stemmen zijn in het debat. Ik merk dat Aidsfonds dit graag wil doen, maar Soa Aids Nederland is daarin terughoudender. De professionals daar wachten net als de behandelaren op meer wetenschappelijk bewijs. Ze zijn er intern nog niet over uit. Daarom doen ze volgens mij nog weinig met U=U.”

Worden mensen met hiv die om wat voor reden dan ook geen ondetecteerbare viral load hebben door U=U niet onder druk gezet? Zo van: je telt alleen mee als je viral load niet meetbaar is.

“Je moet geen onderscheid creëren tussen goed en slecht. Vanuit de Hiv Vereniging zijn we daarom op zoek naar mensen met een detecteerbare viral load. Om met hen te praten hoe zij U=U beleven en wat ze daarbij nodig hebben. In Nederland gaat het om klein percentage van de mensen met hiv, maar in andere landen is dit percentage hoger. Het moet niet zo zijn dat je in de rijke landen een ondetecteerbare viral load kunt hebben, maar elders niet. Het is een recht voor iedereen.”

Dit artikel verscheen eerder in hello gorgeous #19.

Tekst Leo Schenk Fotografie Henri Blommers

 

Leave A Reply