Weer minder hiv-diagnoses, maar daling lijkt af te vlakken

0

In 2022 kregen 393 mensen een hiv-diagnose. 54% van de nieuwe hiv-diagnoses werd gesteld bij homo’s en andere mannen die seks hebben met mannen, terwijl 46% van de diagnoses andere mannen, vrouwen en trans personen betrof. Bij homo’s en andere mannen die seks hebben met mannen is de daling in nieuwe diagnoses sterker dan bij andere mannen, vrouwen en trans personen, waardoor het relatieve aandeel van deze laatstgenoemde groepen stijgt. Ook wordt bij deze groepen de hiv-diagnose vaak in een te laat stadium gesteld. In 2022 zijn 21 mensen overleden aan de gevolgen van aids. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van stichting hiv monitoring, uitgebracht in de aanloop naar Wereld Aids Dag op 1 december.

Sinds 2010 daalt het aantal hiv-diagnoses in Nederland gestaag. Voor het jaar 2022 zijn er tot nu toe 393 hiv-diagnoses geregistreerd bij stichting hiv monitoring. Ten opzichte van 2010 is het aantal nieuwe diagnoses over 2022 met 67% gedaald, maar de snelheid van deze daling lijkt in recente jaren af te vlakken. In 2019, 2020 en 2021 werden resp. 614, 432 en 410 nieuwe hiv-diagnoses gesteld.

Hiv bij mannen die seks hebben met mannen

De daling van het aantal nieuwe hiv-diagnoses is het grootst onder mannen die seks hebben met mannen (van 768 in 2010 naar 213 in 2022; een daling van 72%). Binnen deze groep was deze daling het sterkst in de leeftijdsgroep tussen 30 en 50 jaar oud, maar beduidend minder sterk onder jongeren (tot 30 jaar) en onder mannen ouder dan 50 jaar.

“Dit zou een signaal kunnen zijn dat de mogelijkheden om hiv te voorkomen minder bekend zijn bij jongere en oudere mannen die seks hebben met mannen, of voor hen minder goed toegankelijk zijn dan voor mannen die seks hebben met mannen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar”, zegt professor Marc van der Valk, bestuurder van stichting hiv monitoring.

Hiv bij andere mannen, vrouwen en trans personen

In 2022 werd 46% van de nieuwe hiv-diagnoses gesteld bij andere mannen, vrouwen en trans personen. Weliswaar daalt ook in deze groepen het absolute aantal diagnoses (van 391 in 2010 naar 180 in 2022), maar doordat in deze groepen de daling minder snel gaat, is hun aandeel in het totaal aantal diagnoses toegenomen ten opzichte van 2010 toen dit 33% van alle nieuwe diagnoses betrof.

Gezondheidsschade door late diagnoses

48% van de nieuwe hiv-diagnoses tussen 2020-2022 betreft late diagnoses. In totaal gaat het om 575 mensen. Het aandeel mensen dat tussen 2020 en 2022 met een late hiv-diagnose in zorg is gekomen, is bij de groepen andere mannen met 69% en vrouwen met 57% veel hoger dan bij de mannen die seks hebben met mannen, waar dit 38% is.

Van deze 575 mensen met een late hiv-diagnose in de jaren 2020-2022 wordt 36% binnen een jaar na de hiv-diagnose met een door hiv veroorzaakte aandoening in het ziekenhuis opgenomen en overlijden er 16 als direct gevolg van hiv.

“Dat zoveel hiv-diagnoses in een laat stadium worden gesteld, is in een land als Nederland vandaag de dag niet nodig. Wanneer een hiv-diagnose tijdig wordt gesteld, kan ernstige gezondheidsschade worden voorkomen. Ook is de levensverwachting dan bijna gelijk aan die van mensen zonder hiv. Bovendien kan iemand die een hiv-behandeling krijgt het virus niet meer overdragen”, legt Van der Valk uit.

Meer over de nieuwe data kun je vinden op de shm site.

Leave A Reply