Onderzoek COVID-19 bij mensen met hiv met andere aandoeningen

0

De Universiteit van Maastricht heeft een meta-analyse gedaan naar de risico’s voor een ernstig verloop van COVID-19 voor mensen met hiv, die daarnaast ook andere aandoeningen hebben. Wij spraken met Kai Jonas, die als professor is verbonden aan de universiteit.

Kai, weet je hoeveel mensen met hiv in ons land zijn overleden aan COVID-19?

“Uit het recente SHM rapport blijkt dat er in Nederland tot en met september 2021 in totaal 19 mensen met hiv aan COVID-19 zijn overleden.”

Met dit onderzoek hebben jullie gekeken naar verschillende internationale studies over het hebben van hiv en andere aandoeningen en COVID 19. Waar hebben jullie precies naar gekeken en waarom?

“In het begin van de COVID-19 epidemie waren er zorgen dat mensen met hiv een hoger risico lopen. Er waren ook tegengeluiden die speculeerden dat mensen met hiv in verband met hun antiretrovirale therapie beter beschermd zouden kunnen zijn. Met oplopende kennis over de risico factoren was het snel duidelijk dat andere aandoeningen, zoals diabetes, nierziektes, hoge bloeddruk enz. tot een hoger risico kunnen leiden. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk een overzicht te krijgen over wat nu écht het risico verhoogd. Dat kun je het beste doen met een meta-analyse die alle beschikbare en relevante data met elkaar vergelijkt.”

Hoeveel studies hebben jullie met elkaar vergeleken?

“Er is nog niet zo veel internationaal onderzoek naar gedaan. We konden tot en met juni 2021 negen studies met elkaar vergelijken, wel zijn Europa, Azië, de VS en Afrika vertegenwoordigd. Omdat er nog niet zo veel data beschikbaar is, hebben we twee verschillende analysemethodes toegepast om ook echt zeker te kunnen zijn.”

Wat zijn de (belangrijkste) bevindingen? Viel er nog iets in het bijzonder op?

“Hiv – an sich – is geen risico factor, mits het goed onder controle is. Dat had onderzoek van collega’s van ons uit Spanje gelukkig al getoond. We hebben nu gekeken hoe het met onderliggende aandoeningen zit. Die zijn relevant en verhogen het risico op zware COVID-19. Dat was trouwens in data uit alle landen het geval. Het maakt dus minder uit waar je in de wereld woont.”

Is er nog verschil tussen het type aandoening dat meer COVID klachten oplevert in combinatie met hiv?

“Ja, we hebben kleine verschillen gevonden. Diabetes en nierziektes leveren een beduidend hoger risico op, hoge bloeddruk en andere hart- en vaatziektes een verhoging. Voor long ziektes is het beeld minder duidelijk.”

Weten jullie de vaccinatiegraad onder mensen met hiv in NL?

“Volgens mij is die niet bekend, want de twee data bestanden zijn (nog) niet gekoppeld. In het SHM rapport wordt het ook niet genoemd. Maar ik weet wel dat er soms pittige discussies zijn onder mensen met hiv of ze zich moeten laten vaccineren. Op basis van onze data zou ik adviseren om dat te doen, met name als er onderliggende aandoeningen zijn.”

Zouden op basis van jullie bevindingen mensen die hiv en onderliggende aandoeningen hebben niet sneller in aanmerking moeten komen voor de booster vaccinatie?

“Dat is een lastige vraag. Veel mensen en groepen willen nu sneller in aanmerkingen komen voor een boosterprik. Maar mensen met hiv én onderliggende aandoeningen moeten zéker een boosterprik gaan halen zodra het mogelijk is. En dat geldt trouwens voor iedereen, met of zonder hiv.”

Hier een link naar het artikel over het onderzoek (open access):

 

Leave A Reply