Aanzienlijke daling hiv-infecties in Groot-Brittannië

0

Nieuwe cijfers van Public Health England laten zien dat het aantal hiv-infecties sinds 2014 aanzienlijk is gedaald.

De grootste daling is te zien in de groep homo- en bimannen met 73%. De daling wordt toegeschreven aan het gebruik van PrEP en aan n=n (mensen met hiv die succesvol worden behandeld kunnen het virus niet overdragen.

Ondanks de grote daling bij homo- en bimannen is er een stijging van het aantal hiv-infecties bij zwarte homo- en bimannen. Deze groep wordt onvoldoende bereikt met preventiecampagnes.

In Engeland is de 90-90-90 doelstelling van UNAIDS – net als hier – allang gehaald: 93% van de mensen met hiv zijn gediagnosticeerd; 97% van deze groep wordt behandeld en van die groep heeft 97% een ondetecteerbare viral load. Ter vergelijk: in ons land zaten we eind 2018 op 92-93-96.

Om hiv naar nul te krijgen zou PrEP nog meer beschikbaar moeten komen. Ook zullen de inspanningen om hiv-stigma aan te pakken, worden geïntensiveerd.

Leave A Reply