Klachten over stigmatiserende bijsluiters

0

De afgelopen anderhalf jaar heeft het Servicepunt van de Hiv Vereniging veel meldingen ontvangen over stigmatiserende bijsluiters. De meeste meldingen gingen over het gebrek aan n=n in de bijsluiters van hiv-medicatie.

De belangenbehartiger Medische zaken en zorg van de vereniging heeft hierover contact opgenomen met farmaceuten, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de European Medicines Agency (EMA).

We weten inmiddels allemaal van n=n (niet meetbaar = niet overdraagbaar). Door de nieuwe medicatie hebben de meeste mensen met hiv die op behandeling zijn een onderdrukte viral load. Het risico op overdracht wordt niet verlaagd door effectieve antiretrovirale therapie, maar er is geen risico meer bij goede behandeling. De informatie in de bijsluiter erkent echter niet de voordelen van deze onderdrukte viral load, en komt niet overeen met de huidige inzichten.

In de bijsluiters van hiv-medicatie staat het volgende: “U kunt nog steeds HIV doorgeven als u dit geneesmiddel gebruikt, ofschoon het risico wordt verlaagd door effectieve antiretrovirale therapie. Spreek met uw arts over de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om het besmetten van andere mensen te voorkomen.”

Ook worden ‘hiv’ en ‘aids’ in de bijsluiter met hoofdletter geschreven. Dat is volgens de vereniging niet nodig: het zijn inmiddels ingeburgerde afkortingen, net zoals je ‘wc’, ‘soa’ en ‘sms’. Hiernaast ziet de vereniging liever het woord ‘overdragen’  in plaats van ‘besmetten’.

Meldpunt

De vereniging heeft eerst contact hierover opgenomen met de farmaceuten, maar die zijn gebonden aan regels van de EMA.

Hierna is er contact gezocht met het CBG en de EMA. De EMA is lastig te bereiken, maar het Nederlandse CBG was beter te bereiken. De EMA is inmiddels op de hoogte, en ze zijn het gedeelte over overdracht in de bijsluiter van de hiv-medicatie aan het herzien. De EMA zal nieuwe en bestaande literatuur bekijken en overwegen of aanpassing van de bijsluiter gerechtvaardigd zou zijn.

De vereniging roept mensen met hiv op om andere stigmatiserende bijsluiters zijn dan die van hiv-medicatie te melden. Je kan een melding maken via het Servicepunt.

Bron: Hiv Vereniging

Leave A Reply