Gezondheidsraad oordeelt positief over beschikbaarstelling PrEP

0

Vandaag is eindelijk het advies van de Gezondheidsraad binnen over PrEP. De raad minister adviseert minister Bruins (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om PrEP te verstrekken aan mensen die een groot risico lopen op een hiv-infectie. De raad stelt de minister voor om PrEP in te voeren in een programma dat zorgvuldige medische begeleiding koppelt aan PrEP-verstrekking en noemt dit urgent.

Volgens de raad kan PrEP het aantal nieuwe hiv-infecties onder de hoogrisicogroep van homomannen verminderen. Deze groep vormen ‘in zekere zin een kwetsbare groep, omdat hiv en aids nog steeds omgeven zijn met een stigma. PrEP bevordert dat mensen die risico lopen op hiv zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen om zich te kunnen beschermen (zonder dat daarbij instemming van een partner nodig is,’ aldus de raad.

De Gezondheidsraad adviseert de minister om de effecten van PrEP-gebruik na vijf jaar te evalueren op grond van de monitorgegevens en mogelijke veranderingen in kosteneffectiviteit. Momenteel zou PrEP zoals voorgesteld in dit advies niet alleen kosteneffectief, maar hoogstwaarschijnlijk zelfs kostenbesparend zijn.

Het is nu afwachten wat de minister met het advies doet. Waarschijnlijk komt hier vóór AIDS 2018 in juli iets over naar buiten.

Lees hier de ingezonden brief in het Parool (27 maart) van het Aidsfonds, COC en de Hiv Vereniging.

Leave A Reply