Hiv Vereniging voert campagne met n=n

0

De Hiv Vereniging lanceert een campagne over de overdraagbaarheid van hiv: n=n (niet meetbaar = niet overdraagbaar). De boodschap n=n houdt in dat een persoon met hiv die succesvol wordt behandeld, en bij wie het virus langer dan zes maanden niet meetbaar aanwezig is, hiv seksueel niet kan overdragen. Een steun in de rug voor mensen met hiv die nog steeds met negatieve reacties te maken hebben.

De campagne start met een statement over het belang van n=n voor de gelijkwaardigheid, het geluk en de erkenning van mensen met hiv. Bertus Tempert, voorzitter van de Hiv Vereniging: ‘Het doel van de campagne is een stigmavrije omgeving voor mensen die leven met hiv, op persoonlijk, maatschappelijk en medisch vlak.’ Mensen met hiv worden in hun dagelijks leven nog steeds geconfronteerd met afwijzing, verouderde denkbeelden over leven met hiv en de angst voor overdracht van het virus. Door het algemene publiek te informeren over de betekenis van n=n wil de vereniging het stigma doorbreken. Hierdoor kunnen mensen met hiv zich vrijer voelen in hun seksuele en sociale contacten.

In een korte video vertellen vijf mensen met hiv wat de n=n boodschap voor hen betekent. In de video komt duidelijk naar voren dat n=n bijdraagt aan meer geluk en het de mogelijkheid biedt zichzelf te empoweren. Lyle spreekt van: ‘Mijn grote droom is om in een samenleving te leven waarin het hebben van hiv geen rol speelt.’

De campagne wordt ondersteund door diverse wetenschappelijke onderzoeken waarin geconcludeerd wordt dat er geen overdracht plaats kan vinden bij een niet meetbaar virus. De Hiv Vereniging brengt met de n=n campagne deze conclusie onder de aandacht bij het algemene publiek. In de aanloop naar de Wereld Aids Conferentie in juli 2018 te Amsterdam zal de vereniging deze kennis over hiv anno nu uitdragen zodat het stigma rondom de chronische aandoening verdwijnt en het gesprek over hiv in het dagelijks leven en binnen relaties makkelijker wordt.

Eind 2016 zijn er in Nederland 20.264 mensen met hiv gekoppeld aan de zorg. Hiervan gebruiken 18.599 mensen hiv-remmers. 95% van hen onderdrukt het virus waardoor het onmeetbaar is en niet kan worden overgedragen aan hun partner.

Leave A Reply