Suïcide onder mannen met hiv in Engeland hoog

0

Onderzoek uit Engeland laat zien dat suïcide onder mannen met hiv vaak voorkomt: tweemaal zoveel als onder de algemene bevolking. Zelfdoding onder deze groep gebeurt meestal in het eerste jaar van de hiv-diagnose.

De resultaten zijn deze week gepresenteerd tijdens de British HIV Association conferentie in Liverpool.

In het onderzoek zijn bijna 90.000 mensen met hiv uit Engeland en Wales vijftien jaar lang gevolgd en vergeleken met het algemene publiek.

Het sterftecijfer onder mensen met hiv ligt zes keer hoger dan bij het algemene publiek. Dit komt vooral door te laat testen, te laat de zorg ingaan en te laat beginnen met behandeling. 

De belangrijkste doodsoorzaak is het hebben van (een of meerdere) opportunistische infecties, die worden gelinkt aan het hebben van aids. Meer dan de helft van de mensen die stierven aan de gevolgen van aids, bezocht nooit een hiv-kliniek of nam nooit hiv-medicatie. 

Overige doodsoorzaken onder mensen met hiv zijn diverse kankersoorten (8%), hart- en vaatziekten of beroertes (8%), infecties (8%), leveraandoeningen (5%), drugsmisbruik (3%) en suicide (2%).

Onder de 96 gevallen van suïcide zijn er 91 mannen (gelijk verdeeld onder homo- en heteromannen met hiv). Het percentage suïcide onder vrouwen met hiv was niet hoger dan het algemene publiek. 

De directeur van Aidsmap, Matthew Hodson zei: “Het is 2017 en we hebben al twintig jaar effectieve hiv-medicatie. Niemand hoeft meer te sterven aan hiv/aids.”

Volgens hem laten de onderzoeksresultaten zien dat er meer moet worden ondernomen om het stigma rond hiv aan te pakken. Ook moet de psychische bijstand worden verbeterd en mensen met hiv worden gescreend voor depressie en alchohol- en drugsmisbruik, met name rond de tijd van de hiv-diagnose.

 

Leave A Reply