Peiling: (Een deel van de) hiv-zorg door de huisarts? Liever niet!

0

In de peiling over de vraag of (een deel van de) hiv-zorg door de huisarts kan worden gedaan, geeft een ruime meerderheid (60%) van onze lezers aan dit een slecht plan te vinden. Een op de vijf (21%) vindt het een goed plan.

De peiling in ons lentenummer werd ingevuld door 142 respondenten. 72% kreeg na 1999 de hiv-diagnose, 53% is ouder dan 50 jaar, 72% heeft een goede band met de huisarts en 74% gaat weleens met hiv-gerelateerde klachten naar de huisarts.

Mensen die het een slecht plan vinden, meldden o.a.:

“Ik heb het idee dat ik van mijn huisarts niet de zorg kan verwachten die ik van mijn internist en hiv-consulent wel krijg.” En: “Ik heb een prima relatie met mijn behandelaar en consulenten. Zij begrijpen mij en weten alles van de materie. Bovendien zijn huisartsen al overbelast.”

Mensen die het een goed plan vinden, zeiden o.a.:

“Tot nu toe bestaat mijn hiv-zorg uit een halfjaarlijkse controle en het uitschrijven van recepten. Dat kan de huisarts ook.” En: “Het is een goed plan, omdat de kosten van een huisarts versus internist lager zullen uitvallen en de hiv-zorg meer en meer wordt genormaliseerd. Het aanhouden van een kenniscentrum hiv-zorg voor heel het land is daarbij een voorwaarde.”

In #18 kun je nog meer reacties lezen van mensen die de peiling hebben ingevuld.

Leave A Reply