Minder nieuwe hiv-diagnoses

0

Een geleidelijke daling van het aantal nieuwe hiv-diagnoses in Nederland zet door. Dat bevestigen de nieuwste cijfers die vandaag door Stichting HIV Monitoring worden gepresenteerd.

Volgens het HIV Monitoring Report is bij ongeveer een kwart van deze nieuwe diagnoses sprake van een recente infectie. Dit wijst erop dat mensen zich eerder laten testen op hiv en ook sneller in zorg komen. Toch waren er nog rond de 900 nieuwe hiv-diagnoses in 2015.

In 2015 begon vrijwel iedereen met behandeling binnen 6 maanden nadat ze in zorg waren gekomen, waaronder 81% van de mensen met een nog redelijk intact immuunsysteem (CD4-aantal* van ≥ 500 cellen/mm3). Ongeveer de helft van de mensen begon zelfs binnen 1 maand na hun hiv-diagnose met behandeling. Daardoor stijgt de kans dat mensen met hiv gezond blijven en een min of meer normale levensverwachting kunnen behouden.

Toch komen nog te veel mensen te laat in zorg. In 2015 kwam 45% van alle nieuw-gediagnosticeerde personen in zorg met reeds verschijnselen van aids of een CD4-aantal lager dan 350 cellen/mm3, wat wijst op een beschadigd immuunsysteem. Mensen met een migratie-achtergrond, heteroseksuele mannen en mensen ouder dan 45 jaar komen gemiddeld later in zorg dan mannen die seks hebben met mannen.

Peter Reiss, directeur van Stichting HIV Monitoring vindt de recente ontwikkelingen bemoedigend: “De cijfers wijzen erop dat de inspanningen gericht op meer testen, sneller behandelen en het virus blijvend onderdrukken effect hebben. Ook draagt het eerder diagnosticeren en behandelen van hiv in belangrijke mate bij aan het verminderen van de kans op verdere verspreiding van de infectie. Toch is er nog veel werk te doen in Nederland om ervoor te zorgen dat nog meer mensen in een vroeg stadium van hun infectie in zorg komen. Dit is hard nodig omdat er nog steeds ongeveer 2.800 mensen in Nederland zijn die niet weten dat ze hiv hebben.”

Leave A Reply