Lagere schatting van aantal mensen met hiv in ons land

0

Er zijn naar schatting minder mensen die leven met hiv in Nederland dan eerder werd gedacht. Volgens het HIV Monitoring Report 2015 waren er ongeveer 22.100 hiv-positieve mensen in Nederland in 2014, van wie er ongeveer 2.700 personen nog niet gediagnosticeerd waren.

Deze aangepaste schatting is gebaseerd op een nieuwe methode voor het schatten van het aantal hiv-infecties die is ontwikkeld door Stichting HIV Monitoring in nauwe samenwerking met het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

De nieuwe schatting laat zien dat 19.382 personen zijn gediagnosticeerd met hiv. Van deze gediagnosticeerde personen werden er in 2014 16.821 behandeld met hiv-remmers. Van de personen die behandeld werden met hiv-medicatie, hadden 15.463 personen (92%) een adequaat onderdrukte hiv-infectie.

Het aantal nieuwe hiv-diagnoses neemt geleidelijk af tot ongeveer 1.000 per jaar. Daarnaast worden hiv-positieve personen eerder gediagnosticeerd en eerder in hun infectie behandeld. Desondanks komen nog te veel personen (44%) in zorg met een gevorderde hiv-infectie. Dit aantal is met name hoog onder migranten.

Peter Reiss, directeur van Stichting HIV Monitoring: ‘De inspanningen die zijn verricht om de test- en opsporingsfrequentie te vergroten, gecombineerd met bestaande en nieuwe methodes voor preventie, waaronder PrEP, en met onmiddellijke behandeling ongeacht de immuunstatus, zouden moeten leiden tot een nog grotere daling in het aantal nieuwe diagnoses en het aantal patiënten dat zich laat voor zorg presenteert.’

Leave A Reply