Integrale aanpak van hepatitis C

0

Gisteren is de Denktank Hepatitis C gelanceerd. Deze gaat een plan opstellen om de zorg voor hepatitis C te verbeteren.

In Nederland hebben naar schatting 28.000 mensen hepatitis C. Jaarlijks overlijden ongeveer vijfhonderd mensen er aan.

Waar andere infectieziekten (zoals hiv) systematisch worden bestreden, ontbreekt zo’n aanpak voor hepatitis C. Verschillende farmaceuten brengen nieuwe geneesmiddelen voor hepatitis C op de markt. De kans op genezing wordt hierdoor met ongeveer 95% vergroot. Dit vraagt om een integrale aanpak van de zorg voor hepatitis C. 

De denktank wil dat het ministerie van VWS een hepatitis C screening gaat uitvoeren onder de algemene bevolking.  De farmaceutische industrie zou met elkaar in overleg moeten gaan om de nieuwe medicatie goedkoper te maken.

In 2015 gaat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een Nationaal Hepatitis Plan ontwikkelen. Aids Fonds en Soa Aids Nederland zullen daar aan bijdragen. Deze organisaties hebben in de strijd tegen hiv veel expertise opgebouwd  in het bereiken van doelgroepen, het ontwikkelen van interventies op maat en het ondersteunen van professionals.

Leave A Reply