Omgang met hiv-patiënt in de zorg kan beter

0

Hiv Vereniging Nederland (HVN) lanceert de website positiefzorgt.nl en de gids ‘Positief zorgt’, om de interactie tussen mensen met hiv en zorgverleners te verbeteren.

Hiv-patiënten krijgen in de reguliere zorg, zoals bij de tandarts of huisarts, namelijk te maken met negatieve reacties. HVN wil met “Positief zorgt” bijdragen aan de kwaliteitsbevordering van zorg voor hiv-patiënten.

Negatieve reacties

Mensen met hiv krijgen in de reguliere zorgverlening nog steeds te maken met vervelende reacties zoals angst, afwijzing of uitsluiting. Hiv is een chronische aandoening en mensen met hiv worden steeds ouder. Ze krijgen daarom met steeds meer zorgverleners te maken en kunnen daardoor mogelijk ook met meer negatieve reacties geconfronteerd worden.

Om een zicht te krijgen op stigma in de zorg is er onderzoek naar gedaan. Het doel was om te achterhalen hoe de interactie tussen mensen met hiv en zorgverleners door beide partijen ervaren wordt en om die interactie te verbeteren.

Uit het onderzoek blijkt dat hoewel veel hiv-patiënten positieve ervaringen met de zorg hebben, zij ook te maken krijgen met negatieve reacties van zorgprofessionals op hun hiv-status.

Waarschuwen

Zorgprofessionals reageren weleens onaangenaam en stellen soms vragen over de bron van infectie, terwijl dat niet relevant is voor de behandeling. Ook krijgen mensen met hiv te maken met overdreven voorzorgsmaatregelen en wordt er onzorgvuldig omgegaan met de vertrouwelijkheid van hun patiëntgegevens.

Zo worden bijvoorbeeld soms dossiers en documenten onnodig gemarkeerd om collega’s te waarschuwen. Verder geven hiv-patiënten aan dat ze soms geweigerd worden door zorgprofessionals vanwege hun hiv-status of dat ze onnodig doorverwezen worden.

Alexander Pastoors, voorzitter van HVN: ‘Als patiënten leren kenbaar te maken dat zij iets negatiefs ervaren in het contact met hun zorgverlener, is er een belangrijke stap gezet. Dat kan echter alleen in een veilige en gelijkwaardige setting waarin zorgprofessional en patiënt ieder hun eigen kennis kunnen inbrengen.’

Hetzelfde onderzoek keek ook naar de ervaring van zorgprofessionals. De meeste zorgverleners komen zelden in aanraking met hiv-patiënten. Zij hebben vaak verouderde kennis over hiv, gespecialiseerde kennis ontbreekt.

Dit kan onnodige angst veroorzaken om hiv op te lopen, met overdreven voorzorgsmaatregelen als gevolg. Ook gaven zorgverleners aan dat documenten gemarkeerd worden om andere zorgprofessionals te waarschuwen.

Sarah Stutterheim, onderzoeker bij de Open Universiteit: ‘Zorgprofessionals willen hun werk goed doen. Door een gebrek aan kennis en angst voor het oplopen van hiv handelen zij soms toch op een manier die door mensen met hiv als kwetsend wordt ervaren.’

Bron: persbericht HVN

Leave A Reply