Aantal mensen met hiv in Nederlandse behandelcentra neemt toe

0

Het aantal mensen met hiv in Nederlandse behandelcentra neemt gestaag toe. Dit rapporteert de Stichting Hiv Monitoring (SHM) in haar jaarlijkse Monitoring Report.

De toename wordt niet alleen veroorzaakt doordat patiënten een hogere leeftijd bereiken, maar ook door aanhoudend nieuwe infecties. In de periode tussen juni 2012 en juni 2013 rapporteert de SHM 1.100 nieuwe hiv-diagnoses; dat is vrijwel gelijk aan de groei die de laatste drie jaar werd gemeten.

Van de naar schatting 25.000 mensen met hiv in Nederland waren in juni 2013 17.006 patiënten in zorg bij een van de 26 gespecialiseerde behandelcentra. Dus ongeveer dertig procent van de met hiv geïnfecteerde mensen is nog niet gediagnosticeerd en is naar alle waarschijnlijkheid zich er ook niet van bewust geïnfecteerd te zijn.

Het is waarschijnlijk vooral deze laatste groep die de epidemie blijft aanwakkeren. Voor individuele hiv-geïnfecteerden is bovendien hiermee de kans groter dat bij hen de diagnose hiv pas later wordt vastgesteld.

In de afgelopen twee jaar was bij ongeveer vier op de tien patiënten op het moment dat zij in zorg kwamen al sprake van een duidelijk beschadigd afweersysteem of aids. Een latere diagnose blijft ook belangrijk bijdragen aan een grote kans op voortijdig overlijden aan aids.

De groep mensen met hiv die wél in zorg zijn wordt met toenemend succes behandeld. Als gevolg hiervan neemt het aantal oudere hiv-patiënten steeds verder toe. Zij krijgen daarbij steeds meer te maken met bekende ouderdomsziekten.

Dergelijke ouderdomsziekten – in het bijzonder hart- en vaatziekten en (niet aan aids gerelateerde) vormen van kanker – komen vaker voor bij hiv-patiënten dan gemiddeld.

Late vaststelling van hiv zou ook de kans op dergelijke ziekten kunnen vergroten ten gevolge van langdurige nadelige effecten van een onbehandelde hiv-infectie en een beschadigd afweersysteem op andere delen van het lichaam.

Leave A Reply