Aan het werk 2.0

0

Hiv en werk. Voor de één is het een zonnige combinatie, voor de ander een problematisch huwelijk. De Hiv Vereniging Nederland (HVN) startte in maart met een maandelijks spreekuur voor alle werk-gerelateerde vragen. Hiv en werk. Voor de één is het een zonnige combinatie, voor de ander een problematisch huwelijk.

‘Wacht niet tot er problemen zijn, maar wees de moeilijke situaties voor’, zegt Karin de Graaff van De Graaff  loopbaanadvisering & Training. Zij stond meer dan tien jaar geleden aan de wieg van de re-integratieprojecten die door de HVN werden georganiseerd. Toen konden veel mensen met hiv zich dankzij de nieuwe medicatie weer richten op werk en een loopbaan. De re-integratieprojecten bleven lange tijd bestaan en inmiddels is er ook vraag naar meer en andere informatie.

‘Wat blijft’, zegt Karin, ‘is dat je het gevoel kan hebben door je hiv extra kwetsbaar te zijn. Het is sowieso een lastige tijd, het is crisis. Juist nu zijn mensen geneigd te blijven zitten in een situatie die ongezond voor ze is, nog los van hiv. Of je nu werk hebt of werk zoekt, als je te lang wacht met actie ondernemen, worden veel zaken nodeloos ingewikkeld. Daarom is het ook zo belangrijk altijd het heft in eigen handen te houden.’

Ronald Brands, stafmedewerker voor maatschappelijke en juridische belangenbehartiging bij de HVN, zag de laatste jaren de vragen rondom hiv en werk diverser worden. ‘Onder werkgevers en ook onder collega’s heersen nog steeds veel vooroordelen en misvattingen. Helaas ontbreekt het bij velen nog aan de juiste kennis over hiv. We willen voorkomen dat iemand op onterechte gronden, bijvoorbeeld doordat hij open is over zijn hiv, problemen krijgt op zijn werk of op een zijspoor komt te staan. Of dat ZZP-ers belemmerd worden in hun ambities. We willen natuurlijk ook ondersteuning bieden aan mensen die werk zoeken of die te maken hebben met instanties zoals het UWV.’

Vernieuwd aanbod

De HVN vond dat het, gezien de diversiteit van de vragen, anno 2013 tijd was voor een vernieuwd aanbod rondom hiv en werk. Dat werd ontwikkeld in samenwerking met Karin de Graaff en Erik Meijs, die werkzaam is bij Bureau Intervu. Erik Meijs heeft veel ervaring met re-integratie en loopbaanbegeleiding, onder andere met mensen met hiv. Hij is ‘het gezicht’ van het spreekuur en degene die in eerste instantie aan de slag gaat met de vraag. Karin wordt ingeschakeld bij specifieke verzoeken rondom re-integratietrajecten en loopbaanbegeleiding. Ook zijn er in de loop der jaren goede contacten opgebouwd met de belangrijke instanties.

Erik: ‘In de paar maanden dat we draaien, heb ik voor een aantal mensen al wat kunnen betekenen. Mijn rol is wisselend, ik zie mezelf als een soort spin in het web, maar wel een onafhankelijke. Soms heb ik zelf direct een antwoord, soms bel ik een instantie of bedrijfsarts voor advies, soms zal ik moeten bemiddelen. Afhankelijk van het onderwerp en de wens, ben ik niet alleen vraagbaak, maar ook iemands spreekbuis.

En als het voor iemand te emotioneel wordt, kan ik makkelijker zakelijk blijven. Bovendien kost al die uitzoekerij, dat getelefoneer en geregel vaak veel tijd. Meer dan je zou denken in ieder geval. Omdat we over een groot netwerk beschikken, kan ik meestal sneller aan de juiste informatie komen. Via het spreekuur kan ik iemand dus ook veel tijd besparen.’

Geen drempel

Mark van Dongen* vroeg en kreeg advies via het spreekuur. Hij is goed te spreken over de aanpak en de begeleiding: ‘Mijn werkgever startte voor mij een re-integratietraject. Ik wilde daarbij het liefst zoveel mogelijk zelf de regie houden, ik wist alleen niet hoe ik dat zou aanpakken. Daarom ben ik naar het spreekuur gegaan. Als je een traject via je werkgever of via de arbodienst krijgt, moet je maar afwachten of iemand begrip heeft of kennis van je situatie. Ik wil om allerlei redenen op mijn werk niet helemaal open zijn over mijn hiv. Dat hoeft ook niet. Op dit spreekuur hoefde ik niet zoveel uit te leggen. Je kunt er van uitgaan dat men goed op de hoogte is van de hiv-gerelateerde zaken. Voor mijn gevoel was er in dat opzicht geen drempel. Samen met Erik heb ik besloten een traject te volgen bij Intervu. Tot nu toe ben ik heel tevreden over het verloop. Ik voel me er gehoord.’

Lees het artikel verder in hello gorgeous #3

Tekst Marleen Swenne Fotografie Hylke Schoot

Leave A Reply