Mag ik je wat vragen?

hello gorgeous community survey

Het is niet meer mogelijk om deze survey in te vullen. In totaal hebben meer dan 200 mensen de vragenlijst ingevuld, waarvoor grote dank. We gaan de resultaten analyseren en jullie horen hier meer over in het voorjaar 2024.

In English

It is no longer possible to fill in this survey. In total, more than 200 people have completed the questionnaire, for which we are greatly thankful. We will analyze the results, and you will hear more about it in spring 2024.