Schenkingen aan een ANBI

Stichting hello gorgeous is door de belastingdienst erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft als doelstelling het (zelf)stigma rond hiv te bestrijden. Schenkingen aan een ANBI zijn in principe aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Eenmalige gift

Voor eenmalige giften wordt door de belastingdienst een drempel van het drempelinkomen uit box 1, 2 en 3 gehanteerd. Deze drempel is 1% van uw drempelinkomen.

Alles daarboven levert een aftrekpost op waardoor je minder belasting verschuldigd bent en dus eventueel geld terug ontvangt van de belastingdienst. Er is een maximumbedrag dat je kunt aftrekken; dit is 10% van het verzamelinkomen.

Bij periodieke giften bestaat de drempel niet en is de volledige gift aftrekbaar.

Periodieke gift

Een gift is een periodieke gift als u aan deze drie voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in één keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag vijf jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na vijf jaar of als u overlijdt.

Voor de aftrekbaarheid van periodieke giften geldt geen drempel mits voldaan wordt aan twee vereisten: Minimaal 5 jaar schenken. Dit moet vastgelegd zijn.

Een notariële akte is hierbij niet vereist. Voldoende is dat zowel de ANBI als de schenker een modelovereenkomst hebben waar de verplichting tot schenken voor 5 jaar is vastgelegd. Deze is te downloaden via de site van de belastingdienst, zoekterm: overeenkomst periodieke gift.

Grotere schenkingen aan stichting hello gorgeous zijn natuurlijk altijd welkom en stellen ons in staat de bestrijding van (zelf)stigma voort te zetten.

Bij vragen kun je altijd contact opnemen met ons of raadpleeg de site van de belastingdienst en vul als zoekterm in: ANBI gift.